ניצול אנרגיה שיורית מחללים.
משאבות חום איכותיות מתוצרת ELTRON STIEBEL מנצלות אנרגיה הקיימת ממילא לצורך חימום מים לשימוש ביתי. זהו פתרון יעיל וידידותי לסביבה לאספקת מים חמים כל השנה ממקור אנרגיה מתחדש.
בכל הקשור לחימום מים לשימוש ביתי ממקורות אנרגיה מתחדשים, משאבות חום הן פתרון מהיר ויעיל. לעיתים תכופות, מרתפים צוברים חום באופן פסיבי.
במקום לאפשר לחום זה להתפוגג ללא תועלת, באמצעות משאבת חום לחימום מים לשימוש ביתי ניתן לעשות שימוש באנרגיה זו. ניתן להפיק מעל  70% מן האנרגיה הדרושה לחימום מים לשימוש ביתי מהפרשי הטמפרטורה באוויר.


Showing all 6 results