המידע המופיע באתר זה מסופק למטרות מידע בלבד.
מ.ש פתרונות אנרגיה בע”מ או החברות המסונפות אליה (להלן “החברה”) לא תישא באחריות כלשהיא על ההשלכות שבגלישה באתר זה, השימוש במידע הכלול בו והורדת חומרים הכלולים אינו מוגבל מהאפשרות שישנן בו טעויות, השמטות או אי דיוקים. אין התוכן באתר זה או חלק ממנו מהווה חוזה או הצעה מטעם החברה בכל צורה שהיא. המידע באתר זה מסופק כמות שהוא. בעוד אנו מקווים כי תמצא את התוכן של אתר זה מעניין ואינפורמטיבי, התוכן מסופק לצורך מידע כללי בלבד ואינן מהוות עצה. אנחנו מאמינים כי התוכן הינו נכון ומדויק לתאריך הכתיבה וכתוצאה מהתפתחות הטכנולוגיה איננו יכולים להבטיח או לקחת אחריות באשר ליישומה של תכולת תוכן כלשהיא ביחס לנסיבות מיוחדות או מישהו ספציפי. יש להתייעץ עם החברה לצורך קבלת פתרון ספציפי לדרישות בהתאם לנתונים באתר או דרישות לקוח.
החומר הכלול באתר זה נוצר על ידי ונשאר קניינה של החברה. ניתן להשתמש במידע זה באופן אישי בלבד ולא כהפניה מסחרית. שידור, פרסום או כל צורה אחרת של הפצת החומר כולו או חלק ממנו אסורה, אלא אם התקבל אישור מראש ובכתב של החברה.
אתר זה עשוי להכיל קישורים לאתרי אינטרנט אחרים המופעלים על ידי צדדים שלישיים. קישורים אלה מסופקים אך ורק למטרות נוחות של המשתמש. החברה אינה נותנת חסות, מאשרת או אינה מאשרת את התוכן המובא והחומרים המופיעים באתרים המקושרים.
החברה שומרת לה את הזכות לעדכן מפעם לפעם את תוכן האתר עפ”י שיקולה הבלעדי.
האמור לעיל כפופים לחוקי ישראל ובתי המשפט בחיפה, ישראל, תהיה סמכות השיפוט הבלעדית על כל מחלוקת שעלולות להתעורר מתוך שימוש באתר זה.