תעודה זו ניתנת כבטחון לאחריות טכנית מלאה לפעולתו של המוצר שפרטיו צוינו בגוף תעודה זו. אחריותנו לפי תעודה זו , היא לתקן או להחליף , ללא תשלום כל חלק או חלקים ממנגנון הפעולה של המוצר, אשר ייראה לנו כפגום ואשר לפי שיקול דעתנו נגרם על אף שימוש והפעלה רגילים ונכונים ובהספקת חשמל סדירה. אחריותנו לפי תעודה זו הינה למשך שנה(12 חודשים ) ושנתיים נוספות (24 חודשים) במיקרה שרכש הלקוח הרחבת אחריות (עפ”י תנאי החברה)כלפי הקונה הישיר בלבד ששמו וכתובתו צוינו בתעודה זו ואין היא ניתנת להעברה ללא הסכמתנו תחילה.האחריות תקפה החל מיום הפעלת המכשיר לראשונה . מבלי למעט מכל מה שנאמר לעיל , כוחה של אחריות זו אינו יפה לגבי:
כל מוצר אשר לפי שיקול דעתנו :
1. היה נתון לטיפול או לשימוש בלתי נכונים שלא לפי הוראות השימוש
2. נעשה בו שינוי כלשהו או טופל שלא ע”י נציג מוסמך שלנו
3. הוזנח או נפגע בתאונה / כוח עליון
4. חובל במתכוון*
5. הופעל ללא מים
6. הותקן במבנה או במתקן שבו הצנרת פגומה
*האחריות לא תחול על: שבר פנימי או חיצוני , כל נזק שנגרם מרשלנות , שימוש שלא עפ”י הוראות היצרן ,ניסיון לתקן תקלה שלא ע”י נציג מוסמך שלנו . תעודה זו בתוקף רק בתוספת חותמת המוכר וחתימתו ובצרוף חשבונית וטופס אחריות קניה מקורי. תודה על בחירתכם : מ.ש. פתרונות אנרגיה מתקדמים בע”מ

מלאו את הטופס לקבלת אחריות

השדות המסומנים ב- * הם שדות חובה