דרוג אנרגטי במסגרת תקן EN 14825
בעולם קיימים ספקי משאבות חום רבים אשר נוהגים לפרסם נתוני ביצועים שנבדקו בצורות “שונות”.
באיחוד האירופאי הוחלט כי החל משנת 2015 ידורגו כל ביצועי משאבות חום במסגרת תקן EN 14825.
A+++ הוא הדירוג האנרגטי הגבוה ביותר.
הדירוג האנרגטי כולל 3 אזורי אקלים כאשר אחד מהם כולל תנאי אקלים זהה לאזור מדינת ישראל.
תנאי האקלים באיזור זה קובעים כי במהלך החורף יעשה שימוש של 80% מדרישת החימום בכל מבנה בטמפרטורות שבין 18-5 מעלות.
מדבקת הדירוג האנרגטי תכלול את המידע הבא:
1.דרוג אנרגטי של משאבת החום.
2.הספק חימום למערכת רדיאטורים.
3.הספק חימום למערכת חימום תת ריצפתית (בדרך כלל בטמפרטורות זורם נמוכות יותר)
4.רמת רעש בהתקנה פנימית וחיצונית.
דירוג אנרגטי
יצרני משאבות החום באירופה כמו גם STIEBEL ELTRON  יחלו בסימון משאבות החום בדירוג האנרגטי החל משנת 2014.
סימון משאבות החום יאפשר לצרכן לבצע השוואה בין סוגי משאבות החום השונים הקיימות בשוק באמצעות ידע בסיסי בלבד.